แก้ปัญหาระบบปฏิบัติการ Windows 7 ใช้ซีพียูมากเกินไป

ยังไม่หายเหนื่อยกับการแก้ปัญหาระบบปฏิบัติการ Windows 7 เกสต์โอเอสที่ติดตั้งบนเวอร์ชวลแมชชีนโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Ubuntu KVM หลังจากที่พบว่าเครื่องรีบูตบ่อย โดยไม่ทราบสาเหตุ ตลอดจนการจองซีพียูมากกว่าความสามารถของฮาร์ดแวร์จนทำให้ระบบล่มไปเอง ล่าสุดต้องเปลี่ยนระบบเคอร์เนล Ubuntu 14.04.5 LTS ใหม่ไปเป็น Ubuntu 16.04.1 LTS  ยังอยู่ในขั้นตอนการเฝ้าระวังว่าจะมีการจองซีพียูเกินกว่าที่ระบบกำหนดให้หรือไม่

มาในวันนี้มีเรื่องราวที่ดูเหมือนว่าจะหายไปกลับมาอีกครั้งเมื่อพบว่ามีการใช้งานซีพียูในระบบของ Windows 7 เกสต์โอเอสมากกว่า 100% ทำให้เริ่มไม่มั่นใจว่าฮาร์ดแวร์จะทำงานได้ไหวหรือไม่ หรือจะพารวนให้เกสต์โอเอสอื่น ๆ เสียหายไปด้วย จากตัวอย่างจะพบว่า qemu-system-x86 ใช้งาน CUP ไปถึง 113.0% ซึ่งอาจจะทำให้เกสต์โอเอสตัวอื่นหยุดทำงานไปด้วย


ตรวจสอบกลับเข้าไปที่ PID 6103 พบว่าเป็นระบบปฏิบัติการ Windows 7 ที่ทำงานอยู่ เพื่อไม่ให้เสียเวลาจึงได้เข้าไปตรวจสอบที่เครื่องเจ้าปัญหาทันที พบว่ามีการใช้งาน CPU มากถึง 50% โดยเซอร์วิสที่ใช้งานมากก็คือโปรแกรม svchost.exe(netsvcs) ใช้ CPU 50% ผิดปกติ

เมื่อตรวจสอบเข้าไปอีกพบกว่าในกลุ่มของ netsvcs มีเซอร์วิส wuauserv ที่วินโดร์ใช้สำหรับอัพเดทเซอร์วิส ทำให้พบว่ามีความเป็นไปได้ที่จะจองซีพียูมากเกินไป ทำโดยการทดสอบให้หยุดทำงานเซอร์วิส wuauserv หลังจากนั้นพบว่าการใช้งานซีพียูได้ลดลงจาก 50% สู่สภาพปกติ ดูจากกราฟซีพียูลดลงอย่างรวดเร็ว
ปัญหาการอัพเดทเซอร์วิสของวินโดร์กลายเป็นปัญหาใหญ่ในการนำระบบปฏิบัติการ Windows 7 ทำหน้าที่เป็นเซิร์ฟเวอร์ทีเดียว เพื่อป้องกันปัญหาเดิมที่อาจเกิดขึ้นอีก ผู้เขียนจึงได้ทำการปิดเซอร์วิส wuauserv แบบถาวรไปเลย ค่อยกลับมาอัพเดทเองในวันที่ไม่ส่งผลกระทบใหญ่ต่อการใช้งาน คำสั่งที่ใช้งานก็คือ

sc stop wuauserv
sc config wuauserv start= disabled

เป็นอันว่าสิ้นสุดกระบวนการ แก้ปัญหาระบบปฏิบัติการ Windows 7 ใช้ซีพียูมากเกินไป 

ผู้เขียนเองได้จัดทำเวบไซต์ใหม่ thaigpstrackers สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสาร แนะนำบทความดี ๆ สำหรับผู้ที่สนใจอุปกรณ์และระบบการทำงานของจีพีเอสติดตามรถ thaigpstrackers เองผ่านการรับรองจากกรมการขนส่งทางบกให้เป็นผู้ประกอบการติดตั้งระบบติดตามรถยนต์ สำหรับใช้ต่อทะเบียน รถบรรทุกขนาดใหญ่ 10 ล้อขึ้นไป รถบัส รถตู้สาธารณะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและความรับผิดชอบต่อสังคมดำเนินงานโดยกรมการขนส่งทางบกนั่นเอง
Previous
Next Post »