ง่าย ๆ กับการแอดค่า google analytics ในจุมล่า 3

ง่าย ๆ กับการแอดค่า google analytics ในจุมล่า 3

ปัญหาที่พบเจอของปลั๊กอินแก้ไขบทความในจุมล่าก็คือไม่สามารถเพิ่ม script หรือ iframe ในบทความนั้น ๆ ได้ เพราะปลั๊กอิน Editor TinyMCE จะลบออกทุ...
Read More