เมื่อพัดลมฮาตาริเหนื่อยไม่ยอมหมุน

หลายบ้านที่ใช้พัดลมฮาตาริคงได้เคยพบเจอปัญหาไม่ยอมหมุน บางบ้านเสียยกไปให้ช่างซ่อม ช่างแนะนำให้ซื้อใหม่สบายใจกว่า ผู้เขียนก็เช่นเดียวกัน ...
Read More