วิธีการอ่านค่า JSON ไฟล์ไปจัดเก็บในโปรแกรมฐานข้อมูล MySql และ PHP

สำหรับเนื้อหาในวันนี้จะพาไปแนะนำวิธีการอ่านค่า JSON ไฟล์เพื่อนำไปจัดเก็บในโปรแกรมฐานข้อมูล Mysql และใช้โปรแกรม PHP ในการดำเนินการ JSON ย่อมาจาก Java Script Object Notation หรือเป็นมาตรฐานขนาดเล็กที่ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล ง่ายสำหรับภาษามนุษย์และง่ายสำหรับเครื่องที่จะถอดรหัสหรือเข้ารหัส

ส่วนภาษา PHP วันนี้จะแนะนำการติดต่อกับโปรแกรมฐานข้อมูล MySql แบบ PDO เพื่อป้องกันการโจมตีแบบสคริปจากแฮกเกอร์ที่ทำได้หากใช้การติดต่อข้อมูลแบบเก่า

ขั้นตอนที่ 1  สร้างไฟล์ test.json เพื่อเป็นตัวอย่างสำหรับป้อนเป็นอินพุทของระบบ ในตัวอย่างนี้ผู้เขียนจะสร้างแบบง่าย ๆ เน้นความเข้าใจในเนื้อหาเป็นหลัก สร้างไฟล์ test.json ตามแบบ

{"FirstName":"Daniel","LastName":"Simson"}

ขั้นตอนที่ 2 ให้ทดลองสร้างตาราง JSON สำหรับใช้ในการเก็บข้อมูล ตามตัวอย่าง
create table json(
id int not null AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
firstName char(50) NOT NULL,
lastName char(50) NOT Null
)


ขั้นตอนที่ 3 จากนั้นให้ทำการสร้างโปรแกรม PHP script เพื่อทดสอบโดยการรันสคริปผ่านทางเทอร์มินอล แนะนำให้ตั้งชื่อว่า json2mysql.php

<?php
 $host="localhost";
 $user="username";
 $pass="password";
 $db="example";
 $dbh= new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db",$user,$pass);
 $dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

 $fo=fopen("test.json","r");
 $fr=fread($fo,filesize("test.json"));
 $ar=json_decode($fr,true);


 $query= $dbh->prepare("INSERT INTO json (firstName, lastName) VALUES ( :firstname, :lastname)");
 $query->bindParam(':firstname',$FirstName);
 $query->bindParam(':lastname',$LastName);
 $FirstName = $ar["FirstName"];
 $LastName = $ar["LastName"];

 $query->execute();

?>


ขั้นตอนที่ 4 เป็นการทดสอบการทำงานของสคริปให้ทดสอบโดยพิมพ์ตามตัวอย่างนี้
#php json2mysql.php

เป็นอันสิ้นสุดการทดลองสังเกตดีๆ ว่าหากรันสคริปผ่านต้องไม่มีข้อผิดพลาดใด ๆ เกิดขึ้นทั้งสิ้น จะเห็นได้ว่าวิธีการดำเนินการนี้สามารถทำได้แบบง่าย ๆ และรวดเร็วเพื่อใช้สำหรับศึกษาการทำงานเพื่อพัฒนาโปรแกรมที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่านี้ในโอกาสต่อไป นอกจากนี้ผู้เขียนยังมีเวบไซต์ดี ๆ สำหรับให้บริการระบบ GPS ติดตามรถบรรทุก ด้วยสินค้าคุณภาพ ผ่านมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำทั่วโลก บริการด้วยทีมงานวิศวกร ราคาประหยัด
Previous
Next Post »