ลบข้อมูลที่เก็บไว้เก่ากว่า 1 เดือนทิ้งไปด้วย mysql

ลบข้อมูลที่เก็บไว้เก่ากว่า 1 เดือนทิ้งไปด้วย mysql

ปัญหาใหญ่ ๆ สำหรับการป้องกันพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเต็มก็คือ ต้องมีการกำหนดว่าเราจะเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อยกี่วัน หากมากกว่าหรือไม่มีการกำหน...
Read More