ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySql แปลงเป็นข้อมูลแบบ JSON

หลังจากที่ผู้เขียนได้นำเสนอบทความ วิธีการอ่านค่า JSON ไฟล์ไปจัดเก็บในโปรแกรมฐานข้อมูล MySql กันไปเมื่อครั้งที่แล้ว สำหรับในบทความนี้จะเป็นการนำเสนอวิธีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล MySql แปลงเป็นข้อมูลแบบ JSON กัน สำหรับเนื้อหาในครั้งนี้จะเป็นการอธิบายต่อเพิ่มเติมจากเนื้อหาเดิม สำหรับผู้อ่านที่ยังไม่ได้ติดตามกันมาตั้งแต่ต้น แนะนำให้ไปทำความเข้าใจกับ วิธีการอ่านค่า JSON ไฟล์ไปจัดเก็บในโปรแกรมฐานข้อมูล MySql เสียก่อน

สำหรับเนื้อหาในส่วนของนำเสนออื่น ๆ สามารถติดตามได้ที่เวบไซต์ s-techthai.com นำเสนอเรื่องราวดี ๆ จากประสพการณ์จริงมาบอกเล่า เพื่อว่าวันหนึ่งเรื่องที่เราเคยทำไปแล้ว หากต้องการทำซ้ำอีก เราได้เคยจดบันทึกไว้แล้วนั่นเอง

เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราลองไปสร้างสคริปทดสอบกันเลยดีกว่า แนะนำให้ตั้งชื่อว่า mysql2json.php กัน

<?php
 $host="localhost";
 $user="username";
 $pass="password";
 $db="example";
 $dbh= new PDO("mysql:host=$host;dbname=$db",$user,$pass);
 $dbh->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

$result = $dbh->prepare("SELECT firstName, lastName FROM json");
$result->execute();
$return = [];
 foreach ($result as $row) {
    $return[] = [
       'firstName' => $row['firstName'],
       'lastName' => $row['lastName']
    ];
 }
 $dbh = null;

 header('Content-type: application/json');
 echo json_encode($return);

?>


หลังจากสร้างไฟล์เสร็จเรียบร้อยแล้ว อย่าลืมตั้งชื่อว่า mysql2json.php จากนั้นทำการรันสคริปทดสอบดูโดยพิมพ์คำสั่ง php mysql2json.php จะต้องเห็นค่าต่างๆ ที่อยู่ในตาราง json แสดงออกมาผ่านเทอร์มินอลนั่นเอง การทดสอบสามารถทำได้โดยไม่ยาก สำหรับผู้เขียนเองยังต้องมีโครงการนำไปประยุกต์เพื่อทำการแลกเปลี่ยนข้อมูลมาตรฐานแบบ JSON กับหน่วยราชการที่ยอมรับเวบเซอร์วิสแบบนี้ ความคืบหน้าประการได้จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประสพการณ์กันในโอกาสต่อไป
Previous
Next Post »