อาหารที่มะเร็งชอบ คนป่วยโรคมะเร็งต้องห้าม

อาหารที่มะเร็งชอบ คนป่วยโรคมะเร็งต้องห้าม

อาหารที่มะเร็งชอบ คนป่วยโรคมะเร็งต้องห้าม โรคร้ายมะเร็งไม่ให้โอกาสผู้ป่วยมากนัก เพราะฉะนั้นเลือกทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ถูกสุขลักษณะดีที่สุด...
Read More

เมื่อพัดลมฮาตาริเหนื่อยไม่ยอมหมุน

หลายบ้านที่ใช้พัดลมฮาตาริคงได้เคยพบเจอปัญหาไม่ยอมหมุน บางบ้านเสียยกไปให้ช่างซ่อม ช่างแนะนำให้ซื้อใหม่สบายใจกว่า ผู้เขียนก็เช่นเดียวกัน ...
Read More
ง่าย ๆ กับการแอดค่า google analytics ในจุมล่า 3

ง่าย ๆ กับการแอดค่า google analytics ในจุมล่า 3

ปัญหาที่พบเจอของปลั๊กอินแก้ไขบทความในจุมล่าก็คือไม่สามารถเพิ่ม script หรือ iframe ในบทความนั้น ๆ ได้ เพราะปลั๊กอิน Editor TinyMCE จะลบออกทุ...
Read More

แนะนำระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร ทางอินเทอร์เน็ต

หลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาหากมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง จะทำให้หนักใจเป็นอย่างยิ่งหากไม่สามารถกำหนดวันร...
Read More
ลบข้อมูลที่เก็บไว้เก่ากว่า 1 เดือนทิ้งไปด้วย mysql

ลบข้อมูลที่เก็บไว้เก่ากว่า 1 เดือนทิ้งไปด้วย mysql

ปัญหาใหญ่ ๆ สำหรับการป้องกันพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลเต็มก็คือ ต้องมีการกำหนดว่าเราจะเก็บข้อมูลไว้อย่างน้อยกี่วัน หากมากกว่าหรือไม่มีการกำหน...
Read More
เกิด ERROR 1018 (HY000): Can't read dir of '.' (errno: 24) ในโปรแกรม

เกิด ERROR 1018 (HY000): Can't read dir of '.' (errno: 24) ในโปรแกรม

กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งหลังจากหายหน้าหายตากันไปนานพอสมควร สถานการณ์จะได้ทำให้ได้กลับมาบอกเล่าเรื่องราวใหม่ที่เกิดขึ้นกันอีกครั้งหนึ่ง ตื่นเ...
Read More