แนะนำระบบติดตามสถานะ การผ่านพิธีการศุลกากร ทางอินเทอร์เน็ต

หลาย ๆ ครั้งที่ผ่านมาหากมีการสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศโดยเฉพาะสินค้าที่มีมูลค่าค่อนข้างสูง จะทำให้หนักใจเป็นอย่างยิ่งหากไม่สามารถกำหนดวันร...
Read More