Zimbra Community 8.04 สตาร์ทเซอร์วิสไม่ครบถ้วน

เกริ่นนำ สวัสดีกันอีกครั้งสำหรับชาวบล็อก credit-thai.com ทุกท่าน ผู้เขียนเพิ่งจะทดลองสมัครเปิดใช้ google adsenses สำหรับบล็อกของระบบจีพีเอสติดตามรถยนต์ที่ผู้เขียนดูแลอยู่ด้วยความหวังว่ากูเกิลควรจะอนุมัติโดยไม่ช้า  ฉับพลันก็มีข้อความตอบกลับมาจาก google adsenses ว่าบล็อกของคุณมีเนื้อหาไม่เพียงพอ ให้จัดการเนื้อหาและวิธีการเขียนใหม่ให้เหมาะสม


ปัญหา ยังไม่ทันได้ศึกษาอะไรเพิ่มเติมมาก เสียงในสายเข้ามาแล้วครับ "พี่ไปทำอะไรกับเครื่องเมลล์หรือป่าวค่ะ เซอร์วิสทำงานไม่ครบถ้วน" ยุ่งละซิ งั้นพี่ขอเวลาตรวจสอบหน่อยสิว่า มีเซอร์วิสทำงานครบถ้วนหรือไม่ ตามคำสั่งด้านล่างนี้เลย "Zimbra Community 8.04 สตาร์ทเซอร์วิสไม่ครบถ้วน"


วิธีตรวจสอบ 

zimbra@mail:~/log$ zmcontrol status
Host mail.tpit.co.th
    antispam       Running
    antivirus       Running
    ldap          Running
    logger         Running
    mailbox        Running
    mta          Running
    snmp         Running
    spell          Running
    stats          Running
    zmconfigd      Stopped
        zmconfigd is not running.
เกิดเรื่องแล้วซิ zmconfigd ไม่ทำงาน ผู้เขียนไม่รอช้ารีบทำการสั่งสตาร์ทเซอร์วิสตาม คำสั่งด้านล่างนี้ทันที
zimbra@mail:~/log$ zmcontrol start
Host mail.tpit.co.th
    Starting zmconfigd...Failed.
    Starting zmconfigd...failed.
    Starting logger...Done.
    Starting mailbox...Done.
    Starting antispam...Done.
    Starting antivirus...Done.
    Starting snmp...Done.
    Starting spell...Done.
    Starting mta...Done.
    Starting stats...Done.
เซอร์วิสก็ยังไม่ทำงานอีก ทำไงดี ลูกค้าก็รีบเราก็รีบ ไปดูล็อกไฟล์ซิยังไงก็ต้องแสดงข้อความเตือนออกมา สำคัญที่ว่า ล็อกไฟล์ถูกเก็บอยู่ที่ไหน ค้นหาในกูเกิล พอได้ทราบตำแหน่งของไฟล์ zmconfigd.log ก็รีบเปิดหาข้อผิดพลาดที่ระบบแจ้งเตือนออกมา
zimbra@mail:~/log$ tail zmconfigd.log
Starting zmconfigd...Traceback (most recent call last):
 File "/opt/zimbra/libexec/zmconfigd", line 28, in import conf IOError: [Errno 2] File not found - /opt/zimbra/zimbramon/pylibs/conf$py.class ( Permission denied)
failed.


สรุปวิธีการแก้ไข พอเจอข้อความว่า Permission denied ก็หวานละซิ จัดการเปลี่ยน Permission ให้สามารถเข้าถึงโดย zimbra เท่านั้นก็จบเรื่อง ผู้เขียนเลยจัดการแก้ไข Permission ให้กลุ่มและผู้ใช้ zimbra เป็นเจ้าของและสั่งสตาร์ทเซอร์วิสใหม่  ครั้งนี้เรียบร้อยดี ทุกเซอร์วิสทำงานได้ครบถ้วนสมบูรณ์
Previous
Next Post »