ความดันโลหิต ออกกำลังกาย อารมณ์แจ่มใส จะทำให้ห่างไกลโรค

ความดันโลหิต ออกกำลังกาย อารมณ์แจ่มใส จะทำให้ห่างไกลโรค

อธิบดีกรมการแพทย์ เผย ความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจและหลอดเลือด ภาวะไตวาย แนะวิธีปฏิบัติตนเพื่อควบคุมระดับความดันโลหิตด้วยอาหาร ...
Read More